Shī
“Shi” stills shoot for Oyster Magazine


v

Mark